Amichien Bonding

Mitt besök på Kolmården 2008 – en intressant upplevelse.

När Jan Fennell upptäckte hur fantastiskt vargflocken kommunicerar med varandra så såg hon samma likheter i sin egen hundflock. Det fanns vissa situationer där informationen var extra viktig för flockens trygghet.

Det var tysta signaler som som överfördes till sina flockvänner som gav balans och struktur.

Hon såg att det var samma frågor i hennes egen hundflock och nu många år senare så finns metoden spritt i hela världen. Hon har gjort det enkelt för dig som hundägare att se var du skall ge rätt information till hunden så den blir trygg tillsammans med dig.

De flesta problembeteenden som vi har idag med våra hundar grundar sig i att de fått ansvaret i sin flock och desperat försöker ta hand om det på sitt eget sätt, som en hund gör.

Hon byggde sedan ihop detta till en helhet och döpte metoden till Amichien Bonding. Ami = vän Chien = hund och bonding att vi bygger en god relation.

Metoden bygger på fyra grundstenar:

  1. Mat – överlevnad
  2. Jakt – skaffa mat
  3. Fara – bli inte mat
  4. Status – vem skyddar och tar yttersta ansvaret

Metoden är helt utan våld skrik eller obehagliga tillbehör.

Den viktigaste utvecklingen sker i ditt eget hem, där både du och din hund är som mest trygga.

När du lär dig Amichien Bonding så lär du dig att förstå din hund utifrån den art den är. En fantastisk relationsvarelse som behöver veta på ett vänligt sätt vilken roll den har i den egna flocken.

Jag svarar gärna på dina frågor om du vill veta mera.